2018 නව වර්ෂය සඳහා නවක සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම

2018  නව වසර සඳහා 1 ශ්‍රේණිය හා අනෙකුත් ශ්‍රේණි වලට සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම 2018 ජනවාරි 14 වන ඉරු දින උදෑසන 8.30 සිට දහම් පා දහම් පාසල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.  තව කියවන්න »

දිස්ත්‍රික් තරඟයෙන් ජය ගත් සිසු දරු දැරියෝ

සමස්ථ ලංකා දහම්පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ දිස්ත්‍රික් අදියරේ තරඟාවලිය  2017 නොවැම්බර් 12 වන ඉරු දින ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කරගෙන පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා දහම් පා දහම් පාසලෙන් සහභාගී වූ සිසු තව කියවන්න »

ධර්මාචාර්ය විභාගය පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර. Dharmacharya Exam Past papers.

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්තර්ජාලයේ සොයාගැනීමට ක්‍රමවත් එකතුවක් මෙතෙක් නොතිබූ බැවින් අප සතුව ඇති සියලු ප්‍රශ්න පත්‍ර බෙදා ගැනීමට කල්පනා කළෙමු.  තව කියවන්න »

“සුරංජතු ගුරුදේව” ගුරු උපහාර 2017

2017 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය හා සිසු දරු දැරියන් එක්ව මෙවරද වාර්ෂිකව සුපුරුදු පරිදි ගුරුදිනය සමරන ලදී. “සුරංජතු ගුරුදේව” යන තේමාව යටතේ මෙවර අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් 2017-9-8 වන ඉරු දින දහම් පාසල් තව කියවන්න »

 

අරඹන්න, නික්‌මෙන්න, බුදුසසුනෙහි යෙදෙන්න

Untitled

නමෝතස්‌ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්‌ස !!!
 “ආරභථ නික්‌ඛමථ යුඤඡථ බුද්ධසාසනෙ
 ධුනාථ මච්චුනො සේනං නළාගාරංව කුඤඡරො
 යො ඉමස්‌මිං ධම්ම විනයේ අප්පමත්තෝ විහෙස්‌සති
 පහාය ජාති සාසාරං දුක්‌ඛස්‌සන්තං කරිස්‌සති”

2018 නව වර්ෂය සඳහා නවක සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම

26730653_1657482200978025_6499562537733531996_n

2018  නව වසර සඳහා 1 ශ්‍රේණිය හා අනෙකුත් ශ්‍රේණි වලට සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම 2018 ජනවාරි 14 වන ඉරු දින උදෑසන 8.30 සිට දහම් පා දහම් පාසල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. 

දහම් පාසල් අවසාන විභාගය 2017/2018 පන්ති පැවැත්වෙන කාලසටහන.

DSC_0164-Exam-1200x480


ටීමේ ටබ්ලේ

දිස්ත්‍රික් තරඟයෙන් ජය ගත් සිසු දරු දැරියෝ

20171112_160943

සමස්ථ ලංකා දහම්පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ දිස්ත්‍රික් අදියරේ තරඟාවලිය  2017 නොවැම්බර් 12 වන ඉරු දින ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කරගෙන පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා දහම් පා දහම් පාසලෙන් සහභාගී වූ සිසු දරු දැරියන් අතරින් ප්‍රථම ස්ථාන දෙකක් ඇතුළුව සිසු සිසුවියන් ලබාගත් ස්ථාන පහත දැක්වේ. 

ධර්මාචාර්ය විභාගය පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර. Dharmacharya Exam Past papers.

8012786_orig

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්තර්ජාලයේ සොයාගැනීමට ක්‍රමවත් එකතුවක් මෙතෙක් නොතිබූ බැවින් අප සතුව ඇති සියලු ප්‍රශ්න පත්‍ර බෙදා ගැනීමට කල්පනා කළෙමු. 

“සුරංජතු ගුරුදේව” ගුරු උපහාර 2017

20171008_092413

2017 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය හා සිසු දරු දැරියන් එක්ව මෙවරද වාර්ෂිකව සුපුරුදු පරිදි ගුරුදිනය සමරන ලදී. “සුරංජතු ගුරුදේව” යන තේමාව යටතේ මෙවර අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් 2017-9-8 වන ඉරු දින දහම් පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී පවත්වන ලදී.

2017 නිවාසාන්තර තරඟාවලියේ සහතික හා කුසලාන ප්‍රදානය

g

 

2017 වර්ෂයේ දහම් පාසලේ නිවාසාන්තර තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහක සිසු සිසුවියන්ට සහතික පත්‍ර බෙදා දීම පසුගියදා දහම් පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී පවත්වන ලදී.

සඟරා දොරට වැඩුම

20171008_132637

2017 වර්ෂයේ දහම් පාසලේ නිවාසාන්තර තරඟ මාලාවට සමගාමීව දහම් පාසලේ මෙවර නිවාස ද්විත්වය වූ ප්‍රඥා සහ ප්‍රදීප යන නිවාස මගින්  “ප්‍රඥාලෝක” සහ “සාරාර්ථ ප්‍රදීපය” සඟරාවන් දෙකක් නිර්මාණය කරන ලදී. එම සඟරාවන් දහම් පාසලේ හිටපු ප්‍රධානාචාර්ය ගෞරවනීය පරකන්දෙනියේ  ධීරානන්ද පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේට 2017/10/8  වන ඉරු දින පිළිගන්වන ලදී.

දහම් පා ජයග්‍රාහකයන්ට අපේ සුබපැතුම්

20170928_195957

දහම් පා ජයග්‍රාහකයන්ට අපේ සුබපැතුම්.  

‘දහම් පා’ මෙවරත් ගම්පහින් ප්‍රථම ස්ථානයට

21844136_10211404142434024_1077726464_o

2017 සමස්ථ ලංකා දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ මාණ්ඩලික අදියරේ ගම්පහ ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ මෙවරත් ප්‍රථම ස්ථානයට පත් වීමට  ‘දහම් පා’ දහම් පාසලට හැකි විය. දීප ව්‍යාප්ත තරඟාවලියේ ගම්පහ ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ තරඟ 2017/9/17 වන ඉරු දින මැදගම සිරි සුනන්දාරාමය සහ සිරි සිද්ධාර්ථ කුමාර විද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් දහම්පාසල් 51 ක සිසු සිසුවියන් 2000 ක් පමණ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදී.