“දහම් පා” අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

දහම් පා වෙබ් අඩවිය ආරම්භ වීමට මුලාරම්භය සැපයුනේ 2008 වර්ෂයේ දී www.dahampa.blogspot.com අඩවිය ආරම්භ වීමත් සමගයි. එදා සිට ක්‍රමානුකුලව දහම් පාසලේ සිදුවීම් ආදිය ඇතුලත් කරමින් අධ්‍යාපනික හා සාමාජීය වටිනාකමකින් යුතුව බ්ලොග් අඩවිය තව කියවන්න »

70 වන සැමරුම් උළෙල

‘ධර්මප‍්‍රාසාද ප‍්‍රසාදිනී’ අභිනන්දන සැමරුම් උළෙලට [wpdevart_countdown text_for_day=”දින” text_for_hour=”පැය” text_for_minut=”විනාඩි” text_for_second=”තත්පර” countdown_end_type=”date” end_date=”09-12-2018 08:30″ start_time=”1544298834″ end_time=”0,1,1″ action_end_time=”hide” content_position=”center” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ]70 විය සපිරුණු දහම් පා මවුනි ඔබට දිගාසිරි.[/wpdevart_countdown] තව කියවන්න »

“ධර්‍මප්‍රාසාද ප්‍රසාදිනී” 70 වන අභිනන්දන සංවත්සරය 1948 – 2018

අමුණුගොඩ කුඩුමිරිසේ ශ්‍රී පරාක්‍රමබාහු රාජ මහා විහාරස්ථානයකේන්ද්‍ර කරගෙන පවත්වාගෙන යනු ලබන, වර්ෂ 1948 දී පැරකුම් රිවි දින දහම් පාසල යන නමින් ආරම්භ කර අද දක්වා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන එන “දහම් පා” දහම් පාසල තව කියවන්න »

2018 දිස්ත්‍රික් සිසු නිපුණතා ඇගයීමෙනුත් දහම්පාවන් ඉදිරියට

පසු ගිය 28 වන ඉරු දින ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේදී  සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ දිස්ත්‍රික් අදියරේ තරඟ පවත්වන ලදී. තව කියවන්න »

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්නපත්‍ර

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්තර්ජාලයේ ඇති එකම ක්‍රමවත් එකතුව  යාවත්කාල කළ බව සතුටින් දැනුම් දෙමු. තව කියවන්න »

 

“දහම් පා” අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

දහම් පා වෙබ් අඩවිය ආරම්භ වීමට මුලාරම්භය සැපයුනේ 2008 වර්ෂයේ දී www.dahampa.blogspot.com අඩවිය ආරම්භ වීමත් සමගයි. එදා සිට ක්‍රමානුකුලව දහම් පාසලේ සිදුවීම් ආදිය ඇතුලත් කරමින් අධ්‍යාපනික හා සාමාජීය වටිනාකමකින් යුතුව බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාල කරමින් පවත්වාගෙන එන ලදී.

70 වන සැමරුම් උළෙල

‘ධර්මප‍්‍රාසාද ප‍්‍රසාදිනී’ අභිනන්දන සැමරුම් උළෙලට

[wpdevart_countdown text_for_day=”දින” text_for_hour=”පැය” text_for_minut=”විනාඩි” text_for_second=”තත්පර” countdown_end_type=”date” end_date=”09-12-2018 08:30″ start_time=”1544298834″ end_time=”0,1,1″ action_end_time=”hide” content_position=”center” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ]70 විය සපිරුණු දහම් පා මවුනි ඔබට දිගාසිරි.[/wpdevart_countdown]

“දහම් පා” ආචාර්ය මණ්ඩලය 2018

“ධර්‍මප්‍රාසාද ප්‍රසාදිනී” 70 වන අභිනන්දන සංවත්සරය 1948 – 2018

අමුණුගොඩ කුඩුමිරිසේ ශ්‍රී පරාක්‍රමබාහු රාජ මහා විහාරස්ථානයකේන්ද්‍ර කරගෙන පවත්වාගෙන යනු ලබන, වර්ෂ 1948 දී පැරකුම් රිවි දින දහම් පාසල යන නමින් ආරම්භ කර අද දක්වා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන එන “දහම් පා” දහම් පාසල අද වන විට ප‍්‍රදේශයට හා ප‍්‍රදේශයේ දූ දරුවන්ට සිදු කරන්නේ ප‍්‍රශංසනීය මෙහෙයකි.

2018 දිස්ත්‍රික් සිසු නිපුණතා ඇගයීමෙනුත් දහම්පාවන් ඉදිරියට

පසු ගිය 28 වන ඉරු දින ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේදී  සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ දිස්ත්‍රික් අදියරේ තරඟ පවත්වන ලදී.

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්නපත්‍ර

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්තර්ජාලයේ ඇති එකම ක්‍රමවත් එකතුව  යාවත්කාල කළ බව සතුටින් දැනුම් දෙමු.

දහම් පා ශිෂ්‍ය නායක මඬුල්ල වාර්ෂික චාරිකාව

2018 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මඬුල්ල පසු ගිය දා චාරිකාවක නිරත වුහ. මෙවර චාරිකාව සඳහා රිවර්ස්ටර්න් ප්‍රදේශය තෝරාගෙන තුබූ අතර මෙම චාරිකාව බොහෝ විනෝදාත්මක විය.

ආරභථ නික්‌ඛමථ යුඤඡථ බුද්ධසාසනෙ

නමෝතස්‌ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්‌ස !!!

“ආරභථ නික්‌ඛමථ යුඤඡථ බුද්ධසාසනෙ
ධුනාථ මච්චුනො සේනං නළාගාරංව කුඤඡරො
යො ඉමස්‌මිං ධම්ම විනයේ අප්පමත්තෝ විහෙස්‌සති
පහාය ජාති සාසාරං දුක්‌ඛස්‌සන්තං කරිස්‌සති”

‘ආරම්භ කරන්න, නික්‌මෙන්න, බුදුසසුනෙහි යෙදෙන්න. ඇතකු බට දඬු ගෙයක්‌ වනසන්නාක්‌ මෙන් මාර සේනාව නසන්න.
යමෙක්‌ මේ සස්‌නෙහි අප්‍රමාදව වෙසෙන්නේද, හෙතෙම ඉපදීම සහ සසර දුරුකොට දුක්‌ කෙළවර කරන්නේය.’

ශාස්ත්‍රදේවාභිවන්දනා 2018 ගුරු උපහාර උළෙල

දහම් පා දහම් පාසලේ දරුවන් හා ගුරුවරුන් අතර ඇත්තේ මනා සබැඳියාවක් බව තහවුරු කරමින් ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය ප්‍රමුඛ දහම් පා සිසු දරු දැරියන් විසින් සංවිධානය කළ  ගුරු උපහාර උළෙල “ශාස්ත්‍රදෙවාභිවන්දනා 2018” නමින් අද දින  ‘දහම් පා’ දහම් පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී පවත්වන ලදී.

මාණ්ඩලික ජයග්‍රාහකයින්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය

අපගේ සිසු දරු දැරියන්  වශයෙන් සමස්ථ ලංකා දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ  ගම්පහ ශාසනාරක්‍ෂක බලමණ්ඩලයේ අනෙකුත් දහම් පාසල් අභිබවමින් මෙවරත් ‘දහම් පා’ දහම් පාසල ප්‍රථම ස්ථානයට පත් කළහ.