ශාස්ත්‍රදේවාභිවන්දනා 2018 ගුරු උපහාර උළෙල

දහම් පා දහම් පාසලේ දරුවන් හා ගුරුවරුන් අතර ඇත්තේ මනා සබැඳියාවක් බව තහවුරු කරමින් ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය ප්‍රමුඛ දහම් පා සිසු දරු දැරියන් විසින් සංවිධානය කළ  ගුරු උපහාර උළෙල “ශාස්ත්‍රදෙවාභිවන්දනා 2018” නමින් අද දින  ‘දහම් පා’ දහම් පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී පවත්වන ලදී. දරු දැරියන්ගේ ගායන නර්තන අංගයන්ගෙන්ද සමන්විත් වූ මෙම අවස්ථාවේ විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක්  පහත දැක්වේ.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න