දහම් පා සුර්ය මංගල්‍ය 2018

දහම් පා දහම් පාසල මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන දහම් පා සුර්ය මංගල්‍ය අවරුදු උළෙල මෙවරත් බක් මස 8 වන ඉරු දින දවස පුරා දහම් පා දහම් පාසල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වින.

අවරුදු ජන ක්‍රීඩා, උණ වෙඩි, රබන් වාදනය හා සම්ප්‍රදායික නර්තනයන්ගෙන් හැඩ වූ මෙම උළෙලට දෙමාපියන්, ආදී සිසුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

වැඩි විස්තර හා ඡයාරූප සඳහා https://www.facebook.com/pg/dahampa/photos/?tab=album&album_id=994070320750744&__tn__=-UC-R

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න