ධර්මාචාර්ය විභාගය පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර. Dharmacharya Exam Past papers.

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්තර්ජාලයේ සොයාගැනීමට ක්‍රමවත් එකතුවක් මෙතෙක් නොතිබූ බැවින් අප සතුව ඇති සියලු ප්‍රශ්න පත්‍ර බෙදා ගැනීමට කල්පනා කළෙමු.  2003 වර්ෂයේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වා ප්‍රශ්න පත්‍ර මෙම ලින්කුව මගින් බා ගත කර ගත හැකිය. තව දින කිහිපයකින් ධර්මාචාර්යවිභාගය පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් මෙම එකතුව බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වේ යයි සිතමු.

ධර්මාචාර්ය ප්‍රශ්නපත්‍ර වල පළමු කොටස සඳහා පිළිතුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයේම පිළිතුරු සඳහන් කල යුතු බැවින් බොහෝ ප්‍රශ්න පත්‍ර වල පළමු කොටස අප සතුව නොමැති බවට කරුණාවෙන් සලකන්න. තවද ප්‍රශ්න පත්‍ර වල පිළිතුරු සටහන් කර ඇති විටෙක ඒවා නිවැරදිම පිළිතුර නොවිය හැකි බවද කරුණාවෙන් සිහිපත් කරමු. ඔබගේ පහසුව පිණිස අප සතුව අති ප්‍රශ්න පත්‍ර වල සාරාංශයක් පහත දැක්වේ.


මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න.

මීට අමතරව ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔබ සතුව ඇත්නම් හෝ වඩා පැහැදිලි ප්‍රශ්න පත්‍ර තිබේනම් මෙම එකතුවට ඇතුලත් කිරීම සඳහා අප වෙත එවන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

තෙරුවන් සරණයි !

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න