2017 නිවාසාන්තර තරඟාවලියේ සහතික හා කුසලාන ප්‍රදානය

 

2017 වර්ෂයේ දහම් පාසලේ නිවාසාන්තර තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහක සිසු සිසුවියන්ට සහතික පත්‍ර බෙදා දීම පසුගියදා දහම් පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී පවත්වන ලදී.

 

20171008_104424

20171008_104346(0)

20171008_104845

20171008_105800

ප්‍රඥා නිවාසය මෙවර තරගාවලියේ ශුරතාවය හිමිකර ගැනීමට සමත් විය.

20171008_112549

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න