සඟරා දොරට වැඩුම

2017 වර්ෂයේ දහම් පාසලේ නිවාසාන්තර තරඟ මාලාවට සමගාමීව දහම් පාසලේ මෙවර නිවාස ද්විත්වය වූ ප්‍රඥා සහ ප්‍රදීප යන නිවාස මගින්  “ප්‍රඥාලෝක” සහ “සාරාර්ථ ප්‍රදීපය” සඟරාවන් දෙකක් නිර්මාණය කරන ලදී. එම සඟරාවන් දහම් පාසලේ හිටපු ප්‍රධානාචාර්ය ගෞරවනීය පරකන්දෙනියේ  ධීරානන්ද පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේට 2017/10/8  වන ඉරු දින පිළිගන්වන ලදී.

20171008_104136(0)

20171008_104238

නිවාසයන්හි ආචාර්ය වරුන්ගේ හා සිසු දරු දැරියන්ගේ ඉමහත් කැපවීමෙන්  නිමවූ අගනා සඟරා දෙක සියලුම දෙනාගේ ප්‍රසංසාවට ලක් විය. නිර්මානාත්මක කුසලතාවය අතින් “ප්‍රඥාලෝක” සඟරාව පෙරමුණ ලැබුවද සඟරාකම ඉතා උසස් තත්වයේ පැවති බව කාගේත් අදහස විය.

20171008_132602

මෙම සඟරාවන්හි මෘදු පිටපත් බැලීම සඳහා මෙතනින් යන්න.

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න