දුරුතු මහා පෙරහැර 2016 (සජීව පටිගත දර්ශන)

2016 අමුණුගොඩ ශ්‍රී පරාක්‍රමබාහු රාජ මහා විහාරස්ථ වාර්ෂික පින්කම් මාලාවේ අවසාන අංගය වන දුරුතු මහා පෙරහැර 11 වන වරටත් 2016 ජනවාරි 30 වන දින රාත්‍රී වීථි සංචාරය කරන ලදී. එහි සජීව පටිගත කරන ලද සංස්කරණය නොකළ වීඩියෝව පහතින් බලන්න.

 

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න