2016 සඳහා නව සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම.

ව්‍යවහාර වර්ෂ 2016 සඳහා අමුණුගොඩ “දහම් පා” දහම් පාසල සඳහා නව සිසුන් අතුලත් කර ගැනීම 2016 ජනවාරි  10 වන ඉරු දින උදෑසන 9.00 ට දහම් පා දහම් පාසලේදී සිදු කෙරේ. ඒ සඳහා අයදුම් පත්‍ර දැන් දහම් පාසලෙන් ලබා ගත හැකි අතර මෙම වෙබ් අඩවියෙන්ද ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට අවස්තාව ඇත. 

සුදු ළමා සාරියකින් හෝ ජාතික ඇදුමකින් සැරසුණු ඔබේ දරුවා සමඟ පැමිණෙනවිට බුලත් අතක් රැගෙන විත් දරුවාට වතාවත් හුරු කරවන්න. නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කල අයදුම් පත්‍රය හා උප්පැන්න සහතිකයේ ඡායා පිටපතක් නොවරදවා රැගෙන එන්න.

සිසුන් ඇතුලත් කිරීමේ අයදුම්පත්‍ර මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න