2016 ශිෂ්‍ය නායක තනතුර සඳහා අයදුම්පත

2016 වර්ෂයේ දහම් පා දහම් පාසලේ අභිමානවත් ශිෂ්‍ය නායකයෙකු නායිකාවක ලෙස පත් වීම සඳහා අයදුම්පත් දැන් භාර ගැනේ. එම අයදුම්පත දහම් පා දහම්පසලෙන් ලබා ගත හැකි අතර පහත ලින්කුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමටද පුළුවන්. ඔබගේ අයදුම්පත හැකි ඉක්මනින් පන්තිභාර අචාර්යවරයා මගින් ලබා දෙන්න. සම්ම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන දිනය යථා කාලයේදී දැනුම්දෙනු ලැබේ.

දහම් පා ශිෂ්ය නායක අයදුම පත මෙතනින් බාගත කරන්න.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න