මෙවරත් ගම්පහින් දහම් පා වන්ට ජය !

සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීමේ  ගම්පහ මාණ්ඩලික තරඟාවලිය ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ  ගරු ලේකම් ශාස්ත්‍රපති තෝරපිටියේ ආනන්ද නායක හිමියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් 2015-9-13 වන ඉරු දින යක්කල චන්ද්‍රජෝති විද්‍යාලයේ දීපවත්වන ලදී. පසුගිය වසර වල පැවති ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණි වලට අදාළ තරඟ නොපැවැත්වීමත් 8,9,10 ශ්‍රේණි වලින් මව්පිය ගුණ ගායනා නව තරඟ ඉසව්වක් එක්ව තිබීමත් මෙවර විශේෂත්වයක් විය. මීට අමතරව ප්‍රායෝගික දැනුම, දහම් දැනුම,ගද්‍ය රචනා, පද්‍ය හා ගාථා ගායනා, චිත්‍ර හා කථික යන ඉසව් යටතේ එක් දහම් පාසලකින් තරඟකරුවන් 35 ක් ශ්‍රේණි මට්ටමෙන් ඉදිරිපත් වන ලදී.

මෙම තරඟාවලියට ඉදිරිපත් වූ දහම් පා දහම් පාසලේ සිසු දරු දැරියෝ ප්‍රථම ස්ථාන 9ක් ඇතුළුව සමස්ත ස්ථාන 25 ක් හිමි කරගනිමින් ගම්පහ ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ දහම් පාසල් 55 ක් අතරින්  ලකුණු 95 ලබාගනිමින් විශිෂ්ට අන්දමින් ප්‍රථම ස්ථානයට පත් කිරීමට සමත් වූහ. මෙහිදී කැපී පෙනෙන විශේෂත්වය වූයේ “දහම් පා” දහම් පාසල නොකඩවා තම විශිෂ්ටත්වය ප්‍රකට කරමින් අඛණ්ඩව තම ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමයි.

මෙම තරඟාවලියේ ලකුණු 63 ක් ලබාගනිමින් ඉඹුල්ගොඩ  ශ්‍රී විජය දහම් පාසල දෙවැනි තැනටත්, දේවානන්ද දහම් පාසල තෙවන ස්ථානයටත්, පරකන්දෙනියේ වීරසිංහාරම දහම් පාසල සිව් වන ස්ථානයටත්, කොස්සින්න ශ්‍රී සීලානන්ද දහම් පාසල පස් වන ස්ථානයටත් පත් විය.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න