Monthly Archives: ඔක්තෝබර් 2013

ගුරු උත්තම පූජා 2013 ගුරු උපහාර උළෙල

දහම්පා ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කළ ගුරු උත්තම පූජා 2013 ගුරු උපහාර උළෙල ඔක්තෝම්බර් 6 වන ඉරු දින පවත්වන ලදී.