දම් සරණිය බැති ගී ප්‍රසංගය 2013

දහම්පා වාර්ෂික දම්සරණිය බැති ගී සරණියේ සජීවීව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකාශය කරන ලද දර්ශන නරඹන්න. මෙහි විශේෂ අවස්ථා වෙනම පොස්ටුවකින් බලාපොරොත්තු වන්න.

 

පළමු කොටස

දෙවන කොටස

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න