‘දහම් පා’ ත්‍යාගප්‍රදානෝත්සවය 2012

‘දහම් පා’ දහම් පාසලේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2012 දෙසැම්බර් 23 වන ඉරු දින සවස 2.00 ට ‘දහම් පා’ දහම් පාසල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. සිසු දරු දැරියන් දහසකට අධික පිරිසකට දහම දැනුම බෙදා දෙන ප්‍රදේශයටම ආලෝකයක් වූ දහම් පාසලේ 2012 වර්ෂය තුල විවිධ කුසලතාවයන් දැක්වූ දරු දැරියන් 200 ක් පමණ එදින ත්‍යාග හා සහතික පත් ලැබීමට නියමිතය.

මෙදින දහම් පා දරු දැරියන්ගේ ගායන, වාදන, නර්තන ආදී හැකියාවන්ද එලි දැක්වීමට නියමිතය. 2012 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන්ගේ විසිරයාමේ අවස්ථාවද මෙම උත්සවයට සමගාමීව යොදාගෙන ඇත. අප සිසු දරුවන්ගේ දක්ෂතා අගයන මෙම මොහොතට ඔබගේ සහභාගීත්වයද ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරමු.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න