පාලි ඉගෙන ගන්න කැමතිද

සරලව මුල සිට පාලි ඉගන ගත හැකි පාඩම් මාලාව PDF  ඩවුන්ලොඩ් කරගන්න

බාගත කරන්න පිටුවට යන්න

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

One Response to පාලි ඉගෙන ගන්න කැමතිද

  1. Tharanga Weerathunga පවසයි:

    ෙබාෙහා් පින් සිදුවන කර්තව්‍යයකි…!

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න