‘දහම් පා’ දක්ෂයින්ට අපේ සුභපැතුම්

මෙවර දහම් පා දක්ෂයින් සිව් දෙනෙක්ම සමස්ථ ලංකා සිසු නිපුනතා ඇගයීමේ අවසන්ව වටයට තේරීම සුවිශේෂී සිදුවීමකි. මේ ඔවුන් ගැන පුංචි සටහනකි.

 

 

 

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න