පාලි – සිංහල ශබ්ද කෝෂය

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

4 Responses to පාලි – සිංහල ශබ්ද කෝෂය

 1. Songs.net පවසයි:

  ඇත්තට ගොඩක් පින් මේ ශබ්ද කෝෂය එක් කලාට..මම හොයපු වචනේ සොයා ගන්න බැරි වුනානේ.(අපසසසිං)හැකිනම් තේරැම දෙනවද..බුදු සරණයි…!

 2. KAsunaaa පවසයි:

  අපස්සසිං යන්නෙහි තේරුම,
  උක්තය මම ලෙස(උත්තම පුරුශයේ) යෙදී ඇත්නම් දුටුවෙමි ලෙසද,
  උක්තය මම ලෙස(ප්‍රථම පුරුශයේ) යෙදී ඇත්නම් දුටුවේය ලෙසද වේ.

  තෙරුවන් සරණයි !

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න