Monthly Archives: October 2008

‘දහම්පා’ අන්තර් ධර්ම පාඨශාලීය විවාද තරඟාවලිය 2008

දහම්පා දහම් පාසල මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ  ‘දහම්පා’ අන්තර් ධර්ම පාඨශාලීය විවාද තරඟාවලිය 2008 ඔක්තෝම්බර් 19 වන දින දහම්පා දහම්පාසලේදී පවත්වන ලදී. එහි ශූරතාවය ලබා ගැනීමට දහම් පා විවාද කණ්ඩායම සමත් විය.