Monthly Archives: June 2007

‘දහම්පා’ අන්තර් ධර්ම පාඨශාලීය විවාද තරඟාවලිය 2007

දහම්පා දහම් පාසල මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ  ‘දහම්පා’ අන්තර් ධර්ම පාඨශාලීය විවාද තරඟාවලිය 2007 ජුනි 23 වන දින දහම්පා දහම්පාසලේදී පවත්වන ලදී. එහි ශූරතාවය ලබා ගැනීමට ඉඹුල්ගොඩ ශ්‍රී විජය දහම් පාසල් විවාද කණ්ඩායම සමත් වූ අතර දහම් පා විවාද කණ්ඩායම අනු ශූරතාවය හිමි කරගන්නා ලදී.