දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්නපත්‍ර

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්නපත්‍ර

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්තර්ජාලයේ ඇති එකම ක්‍රමවත් එකතුව  යාවත්කාල කළ බව සතුටින් දැනුම් දෙමු. තව කියවන්න »

දහම් පා ශිෂ්‍ය නායක මඬුල්ල වාර්ෂික චාරිකාව

දහම් පා ශිෂ්‍ය නායක මඬුල්ල වාර්ෂික චාරිකාව

2018 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මඬුල්ල පසු ගිය දා චාරිකාවක නිරත වුහ. මෙවර චාරිකාව සඳහා රිවර්ස්ටර්න් ප්‍රදේශය තෝරාගෙන තුබූ අතර මෙම චාරිකාව බොහෝ විනෝදාත්මක විය. තව කියවන්න »

ආරභථ නික්‌ඛමථ යුඤඡථ බුද්ධසාසනෙ

ආරභථ නික්‌ඛමථ යුඤඡථ බුද්ධසාසනෙ

නමෝතස්‌ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්‌ස !!! “ආරභථ නික්‌ඛමථ යුඤඡථ බුද්ධසාසනෙ ධුනාථ මච්චුනො සේනං නළාගාරංව කුඤඡරො යො ඉමස්‌මිං ධම්ම විනයේ අප්පමත්තෝ විහෙස්‌සති පහාය ජාති සාසාරං දුක්‌ඛස්‌සන්තං කරිස්‌සති” ‘ආරම්භ කරන්න, නික්‌මෙන්න, බුදුසසුනෙහි යෙදෙන්න. ඇතකු බට දඬු ගෙයක්‌ වනසන්නාක්‌ තව කියවන්න »

ශාස්ත්‍රදේවාභිවන්දනා 2018 ගුරු උපහාර උළෙල

ශාස්ත්‍රදේවාභිවන්දනා 2018 ගුරු උපහාර උළෙල

දහම් පා දහම් පාසලේ දරුවන් හා ගුරුවරුන් අතර ඇත්තේ මනා සබැඳියාවක් බව තහවුරු කරමින් ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය ප්‍රමුඛ දහම් පා සිසු දරු දැරියන් විසින් සංවිධානය කළ  ගුරු උපහාර උළෙල “ශාස්ත්‍රදෙවාභිවන්දනා 2018” නමින් අද තව කියවන්න »

මාණ්ඩලික ජයග්‍රාහකයින්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය

මාණ්ඩලික ජයග්‍රාහකයින්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය

අපගේ සිසු දරු දැරියන්  වශයෙන් සමස්ථ ලංකා දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ  ගම්පහ ශාසනාරක්‍ෂක බලමණ්ඩලයේ අනෙකුත් දහම් පාසල් අභිබවමින් මෙවරත් ‘දහම් පා’ දහම් පාසල ප්‍රථම ස්ථානයට පත් කළහ. තව කියවන්න »

 

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්නපත්‍ර

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්තර්ජාලයේ ඇති එකම ක්‍රමවත් එකතුව  යාවත්කාල කළ බව සතුටින් දැනුම් දෙමු.

දහම් පා ශිෂ්‍ය නායක මඬුල්ල වාර්ෂික චාරිකාව

2018 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මඬුල්ල පසු ගිය දා චාරිකාවක නිරත වුහ. මෙවර චාරිකාව සඳහා රිවර්ස්ටර්න් ප්‍රදේශය තෝරාගෙන තුබූ අතර මෙම චාරිකාව බොහෝ විනෝදාත්මක විය.

ආරභථ නික්‌ඛමථ යුඤඡථ බුද්ධසාසනෙ

නමෝතස්‌ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්‌ස !!!

“ආරභථ නික්‌ඛමථ යුඤඡථ බුද්ධසාසනෙ
ධුනාථ මච්චුනො සේනං නළාගාරංව කුඤඡරො
යො ඉමස්‌මිං ධම්ම විනයේ අප්පමත්තෝ විහෙස්‌සති
පහාය ජාති සාසාරං දුක්‌ඛස්‌සන්තං කරිස්‌සති”

‘ආරම්භ කරන්න, නික්‌මෙන්න, බුදුසසුනෙහි යෙදෙන්න. ඇතකු බට දඬු ගෙයක්‌ වනසන්නාක්‌ මෙන් මාර සේනාව නසන්න.
යමෙක්‌ මේ සස්‌නෙහි අප්‍රමාදව වෙසෙන්නේද, හෙතෙම ඉපදීම සහ සසර දුරුකොට දුක්‌ කෙළවර කරන්නේය.’

ශාස්ත්‍රදේවාභිවන්දනා 2018 ගුරු උපහාර උළෙල

දහම් පා දහම් පාසලේ දරුවන් හා ගුරුවරුන් අතර ඇත්තේ මනා සබැඳියාවක් බව තහවුරු කරමින් ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය ප්‍රමුඛ දහම් පා සිසු දරු දැරියන් විසින් සංවිධානය කළ  ගුරු උපහාර උළෙල “ශාස්ත්‍රදෙවාභිවන්දනා 2018” නමින් අද දින  ‘දහම් පා’ දහම් පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී පවත්වන ලදී.

මාණ්ඩලික ජයග්‍රාහකයින්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය

අපගේ සිසු දරු දැරියන්  වශයෙන් සමස්ථ ලංකා දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ  ගම්පහ ශාසනාරක්‍ෂක බලමණ්ඩලයේ අනෙකුත් දහම් පාසල් අභිබවමින් මෙවරත් ‘දහම් පා’ දහම් පාසල ප්‍රථම ස්ථානයට පත් කළහ.

ගම්පහින් මෙවරත් දහම්පාවන්ට පළමු තැන

සමස්ථ ලංකා දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ  ගම්පහ ශාසනාරක්‍ෂක බලමණ්ඩලයේ තරඟ පසු ගිය සැප්තැම්බර් 23 වන දින ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණ.

දහම් පා සුර්ය මංගල්‍ය 2018

දහම් පා දහම් පාසල මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන දහම් පා සුර්ය මංගල්‍ය අවරුදු උළෙල මෙවරත් බක් මස 8 වන ඉරු දින දවස පුරා දහම් පා දහම් පාසල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වින.

2018  නව වසර සඳහා නවක සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම

2018  නව වසර සඳහා 1 ශ්‍රේණිය හා අනෙකුත් ශ්‍රේණි වලට සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම 2018 ජනවාරි 14 වන ඉරු දින උදෑසන 8.30 සිට දහම් පා දහම් පාසල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. 

දිස්ත්‍රික් තරඟයෙන් ජය ගත් සිසු දරු දැරියෝ

සමස්ථ ලංකා දහම්පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ දිස්ත්‍රික් අදියරේ තරඟාවලිය  2017 නොවැම්බර් 12 වන ඉරු දින ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කරගෙන පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා දහම් පා දහම් පාසලෙන් සහභාගී වූ සිසු දරු දැරියන් අතරින් ප්‍රථම ස්ථාන දෙකක් ඇතුළුව සිසු සිසුවියන් ලබාගත් ස්ථාන පහත දැක්වේ. 

ධර්මාචාර්ය විභාගය පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර. Dharmacharya Exam Past papers.

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්තර්ජාලයේ සොයාගැනීමට ක්‍රමවත් එකතුවක් මෙතෙක් නොතිබූ බැවින් අප සතුව ඇති සියලු ප්‍රශ්න පත්‍ර බෙදා ගැනීමට කල්පනා කළෙමු.