“දහම් පා” අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

දහම් පා වෙබ් අඩවිය ආරම්භ වීමට මුලාරම්භය සැපයුනේ 2008 වර්ෂයේ දී www.dahampa.blogspot.com අඩවිය ආරම්භ වීමත් සමගයි. එදා සිට ක්‍රමානුකුලව දහම් පාසලේ සිදුවීම් ආදිය ඇතුලත් කරමින් අධ්‍යාපනික හා සාමාජීය වටිනාකමකින් යුතුව බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාල කරමින් පවත්වාගෙන එන ලදී. ඒ අතර 2012 වර්ෂයේදී www.dahampa.com ටොප් ලෙවල් ඩොමේන් නාමය ලබාගෙන බ්ලොග් අඩවිය සම්පුර්ණයෙන් නව අඩවිය වෙත මාරු කරන ලදී. එතැන් සිට නව පෙනුමකින් හා සුවිශේෂී අංගයන්ගෙන් වැඩි දියුණු වෙනින් මේ දක්වා පැමිණ ඇත. එදා සිට අද දක්වා වෙබ් අඩවිය තුලින් කල කී දෑ බොහොමයකි. අධ්‍යාපනික දැනුම බෙදා දීම, දහම් පාසලේ තොරතුරු වාර්තා කිරීම, සිසු දක්ෂතා වලට ඉඩ ලබා දීම, පෙරහැර දම්සරණිය වැනි අවස්තාවන් වල සජීව විකාශයන් ප්‍රචාරය කිරීම ඉන් කිහිපයකි.  අද දක්වා වෙබ අඩවිය ක්‍රියාත්මක වුවත් 70 වන සංවත්සරයට සමගාමීව නිල වශයෙන් නැවත එළිදැක්වීමට ලැබීම සතුටට කරුණකි.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

Leave a Reply