“ධර්‍මප්‍රාසාද ප්‍රසාදිනී” 70 වන අභිනන්දන සංවත්සරය 1948 – 2018

අමුණුගොඩ කුඩුමිරිසේ ශ්‍රී පරාක්‍රමබාහු රාජ මහා විහාරස්ථානයකේන්ද්‍ර කරගෙන පවත්වාගෙන යනු ලබන, වර්ෂ 1948 දී පැරකුම් රිවි දින දහම් පාසල යන නමින් ආරම්භ කර අද දක්වා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන එන “දහම් පා” දහම් පාසල අද වන විට ප‍්‍රදේශයට හා ප‍්‍රදේශයේ දූ දරුවන්ට සිදු කරන්නේ ප‍්‍රශංසනීය මෙහෙයකි. ‘ධර්ම ප්‍රාසාදය’ හෙවත් ‘දහම් පහය’ යන අරුතින් 1959 වර්ෂයේ මාර්තු 12 දින “දහම් පා” යන නමින් නව ජීවයක් ලද අතර අද වන විට සිසුන් 1000 කට පමණ දහම් අධ්‍යාපනය හැදෑරිය හැකි වන පරිදි මානව හා භෞතික සම්පත් වලින් සම්පූර්ණව ඇත. දෙමහල් ගොඩනැගිලි හා ධර්ම ශාලා මෙන්ම ප්‍රමාණවත් ආචාර්ය මණ්ඩලයක්ද දහම් පා දහම් පාසල සතුය..

මෙම වසරේ දී සිය 70 වසරක අභිමානවත් ගමන් මග සපුරාලන “දහම් පා” දහම් පාසලේ  “ධර්‍මප්‍රාසාද ප්‍රසාදිනී” 70 වන සංවත්සර සැමරුම් උළෙල හා ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය මෙම වසරේ දෙසැම්බර් 9 වන ඉරු දින සවස 2.00 සිට දහම් පා දහම් පාසල්  පරිශ්‍රයෙදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

Leave a Reply