‘දහම් පා’ සූර්ය මංගල්‍යය 2018

IMG_3001

‘දහම් පා’ දහම් පාසල මගින් තෙවන වරට සංවිධානය කරන ලද ‘දහම් පා’ සූර්ය මංගල්‍ය 2018 බක් මහ උළෙල අප්‍රේල් 8 වන රිවි දින අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් දහම් පා පරිශ්‍රයේදී පවත්වන ලදී.

දහම් පා දු දරුවන්ගේ කුසලතා එළිදැක්වීමටත් ඔවුනට සංස්කෘතික අංගයන්ගේ හරයන් වටහා  දීමටත් මෙම උළෙල ඉවහල් වූ බවට නොඅනුමානය. අලංකාර ගැමි ගෙයක පරිශ්‍රයක සිට පැවැත් වූ බක් මහ උළෙල සාම්ප්‍රදායික තරඟ රාශියකින් සමන්විත විය. අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර පෙරදැරි කොට ගෙන එම අත්දැකීම් වර්තමාන සිසු පරපුර දැනුවත් කිරීම ඇගයිය යුතුය. තවද උණ වෙඩි සංදර්ශනය, රබන් වාදනය, ගැමි නර්තනාංග වැනි සුවිශේෂී අංගයන්ගෙන්ද බක්මහ උළෙල වර්ණවත් විය.

මෙම උළෙල සාර්ථක කර ගැනීමට දහම් පාසලේ ආචාර්ය මණ්ඩලය හා ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය ඉමහත් කැපවීමෙන් කටයුතු කරන ලදී.  මෙහිදී දහම් පා දහම් පාසලේ සිසු දරුවන්ගේ හා දෙමාපියන්ගෙන් ලැබුණු සහයෝහය අගය කළ යුතුය. දහම් පා දහම් පාසලේ ආදී ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ගෙන් ලද අනුග්‍රහයන් හා සහයෝගයද සුවිශේෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතුය.

 

Leave a Reply